BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Knygos “Sūduvos krašto dvarai” įžanga ir turinys

Leidykla “Piko valanda”, 2015 m., p.336, ISBN 978-609-422-109-5; tiražas 700 egz. Autorius - Benjaminas Mašalaitis, redaktorė - Nijolė Bagdonienė, Dizainerė - maketuotoja - Birutė Strolytė.

teirautis: t. 8 343 54216 ar el. p. leidyba@pikovalanda.lt

Įžanga

Dar XIX a. pabaigoje Jonas Basanavičius užrašė vaikystėje girdėtą dainą, paplitusią Bartninkų apylinkėse, kuriose gausu dvarų:
„Ant mano tėvo
didžio dvarelio
žaliavo jevarėlis“.
Ir nelabai svarbu, kad dainoje, matyt, kalbama ne apie klasikinį dvarą. Kiekvienas to meto lietuvis didžiavyris ir savo tėviškę lygino su dvaru. Per beveik pusantro šimto metų išnyko dar daugiau dvarų ir dvarelių. Kai kur Užnemunėje tebeauga vienas kitas jovaras, bet ir tie ne visi žaliuoja.
Apie Lietuvos dvarų nykimą ir renesansą jau nemažai prirašyta. Išsamesnių visų dvarų istorijų vienoje knygoje sutalpinti neįmanoma. Manau, kad tikslinga atskirai kalbėti apie atskirų etnografinių kraštų dvarus. Šioje knygoje atidaviau duoklę mažiausiai tyrinėtiems Užnemunės dvarams: šio krašto archyvai išblaškyti keliose valstybėse, baudžiavos pančiai suiro dar Napoleono laikais. Stiprėjantys ūkininkai daug kur tapo reikšmingesniu ir patrauklesniu verslo centru už vis labiau į žemę smigusius dvarus ir jų savininkus.                Priverstinės Pirmojo pasaulinio karo „ekskursijos“, Nepriklausomybės kovos ir prieš dvarininkus nukreipta Žemės reforma surūdijosiomis laiko vinimis užkalė dvarų duris. Kai kur ir durų neliko … Tačiau ne raudų knygą norėjau parašyti. Buvo ir geresnių šiems ūkiams laikų. Jų pakylėjimus bei nuosmukius, o kai kurių atgimimus, ir noriu aprašyti.
Rinkdamas medžiagą apie dvarus, maniau pasitenkinti tuomet dar egzistavusios Marijampolės apskrities ribomis. Kai 2010 metais neliko apskričių, prie Sūduvos krašto dvarų pridėjau keturis Lazdijų savivaldybės dvarus. Dzūkėjančioje Sūduvoje (arba atvirkščiai! ) labai netoli vienas kito stovi dar Aštriosios Kirsnos, Bulakavo, Rudaminos ir Būdviečio dvarai. Jie ekonominiais, politiniais, net gimininiais ryšiais visuomet buvo labiau susiję su šiuo kraštu. Neliečiau kai kurių kairiajame Nemuno krante esančių (buvusių) Kauno miesto, jo apylinkių bei Prienų savivaldybės dvarų. Taigi, į knygą įtraukiau 80 dvarų aprašymus.
Dvarų atrinkimo ir įtraukimo į knygą kriterijų nenusistačiau. Per dvejų trejų metų laikotarpį kai kurie dvarai sugriuvo ar paskendo kitų statinių, o informacijos apie jų istoriją pavyko rasti tik po keletą sakinių. Todėl kelių tokių dvarų (dvarviečių) čia ir neaprašiau. Taip nutiko su Mikytų, Paveliuonių (Šakių rajono savivaldybė), Krosnos, Šeštokų (Lazdijų rajono savivaldybė), Lankupėnų, Penkinių, Eustachovo, Karalių, Karalkrėslio, Kisiniškių, Lankeliškių, Guzelių, Izabelinės, Mierčių, Sakalupio, Skliausčių, Unijos, Veiliškių, Pajevonio (Vilkaviškio rajono savivaldybė), Miknonių, Daugirdiškių, Purviniškių, Vengliškių (Marijampolės savivaldybė), Suvalkėlių, Barauskų, Janavo, Pranciškavo, Šaltųjų Šaltinių, Pliumbėnų (Kalvarijos savivaldybė) ir kitais dvarais. Būta ir džiugesnių pokyčių – keletas dvarų atgimsta pvz., Kumečių dvaras (Vilkaviškio rajono savivaldybėje) ir Sviatošino dvaras (Šakių rajono savivaldybėje)
Kadangi caro laikų, tarpukario Lietuvos ir dabartinis administracinis – teritorinis suskirstymai labai skirtingi, tai negalima pasakyti, kiek dvarų buvo tam tikrais metais ir kaip keitėsi jų skaičius (jis tik mažėjo). Knygoje pateikiamas 1888 m. Vilkaviškio apskrities dvarų sąrašas, kuriame užfiksuota 119 dvarų. XX a. 4 dešimtmetyje buvo teigiama, kad jau kitokias ribas turėjusioje Vilkaviškio apskrityje išparceliuoti 123 dvarai.
Knygą rašiau remdamasis ir lengvai prieinamais literatūros šaltiniais, ir Lietuvos, Lenkijos bei Baltarusijos valstybinių archyvų medžiaga. Nemažai informacijos aptikau privačiuose archyvuose; šie dvarininkų palikuonys gyvena Lenkijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, JAV, Izraelyje ir kitur. Tekstą pagyvinau 1904 – 1940 m. lietuviškos spaudos citatomis.
Apie kai kuriuos dvarus yra tiek daug informacijos, kad galima būtų parašyti ir atskiras knygeles. Tačiau kai kurių istorija sutelpa į 4-6 sakinius. Rašant apie kelis dvarus, susirašinėjant su užsieniečiais, talkino ir duktė Skaistė. Ne visų dvarų istorijos paįvairintos iliustracine medžiaga, nes kai kuriose nykstančiose dvarvietėse nelabai yra ką fotografuoti …
Tikiuosi, kad ši knyga ne vienam pažadins norą pakeliauti praeities takais ir susipažinti su senųjų bei naujai atgimusių Užnemunės dvarų istorija. Kviečiu į kelionę!

Turinys

Įžanga / 5
Prepace / 7
Wstęp / 8
Aleksandravo dvaras / 9
Alvito dvaras / 13
Antanavo dvaras / 19
Aštriosios Kirsnos dvaras / 35
Bajorų dvaras / 45
Bartninkų dvaras / 47
Branduoliškių (Aukštojo Gelgaudiškio) dvaras / 50
Buktos dvaras / 53
Bulakavo dvaras / 56
Būdviečio dvaras / 60
Čystos Būdos dvaras / 64
Daukantiškių (Daugerdiškių) dvaras / 65
Didvyžių dvaras / 66
Elžbietiškio dvaras / 72
Gelgaudiškio dvaras / 75
Gižų dvaras / 86
Gudkaimio dvaras / 91
Igliškio dvaras / 94
Ilguvos dvaras / 96
Ivoniškio dvaras / 105
Jacentavo dvaras / 109
Javaravo dvaras / 110
Kaimelio dvaras / 114
Kalvarijos dvaras / 117
Karalenkės dvaras / 124
Karklinių dvaras / 126
Kataučiznos dvaras / 129
Kidulių dvaras / 134
Klampučių (Kumečių) dvaras / 143
Kretkampio dvaras / 146
Kvietiškio dvaras / 148
Lakinskų dvaras / 160
Liubiškių dvaras / 163
Liucinavo dvaras / 164
Liudvinavo dvaras / 166
Liūliškio dvaras / 169
Makauskų dvaras / 171
Mikalavo dvaras / 176
Mikalinės dvaras / 178
Mockų dvaras / 180
Novopolės (Naujakaimio) dvaras / 183
Paežerių dvaras / 185
Pagraužių dvaras / 201
Paražnių dvaras / 205
Patilčių dvaras / 208
Pavilkijo dvaras / 211
Piliakalnių dvaras / 213
Plokščių dvaras / 214
Puniškos (Raudondvario) dvaras / 218
Putinų dvaras / 221
Rasių dvaras / 226
Reketijos dvaras / 229
Rementiškių dvaras / 231
Riečių dvaras / 233
Rudaminos dvaras / 236
Rumokų dvaras / 242
Rutkiškių dvaras / 244
Simanėliškių dvaras / 246
Skardupių dvaras / 248
Sviatošino dvaras / 250
Šiaudiniškių dvaras / 255
Šikšnių dvaras / 258
Šilgalių dvaras / 262
Šūklių dvaras / 264
Tabariškių dvaras / 270
Terespolės dvaras / 273
Trakėnų dvaras / 275
Trempinių dvaras / 277
Ungurinės dvaras / 280
Vaisbūniškių dvaras / 282
Vaišvilų dvaras / 284
Valavičių dvaras / 286
Vembrių (Lakštučių) dvaras / 288
Vilkabalių dvaras / 290
Vilkaviškio dvaras / 292
Vilkupių dvaras / 306
Vinkšnupių dvaras / 309
Zigmantavo dvaras / 315
Zyplių dvaras / 318
Žemosios Panemunės dvaras / 328
Turinys / 335

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras