BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Ką laikyti seniausia Marijampolės pirmtako data?

Benjaminas Mašalaitis

Maždaug prieš tris šimtus metų grafai Butleriai įdėjo daug pastangų, kad dabartinės Marijampolės savivaldybės teritorijoje atsirastų nauji ar atgimtų jau egzistavę kaimai. O Pranciška Butlerienė net ėmė į šias žemes iš užsienio kviesti marijonus vienuolius - vietinių materialinių ar dvasinių resursų kraštui urbanizuoti nepakako. Po trejų šimtų metų, vėl mažėjant gyventojų skaičiui, imtasi priešingų priemonių - kviečiamės iš užsienio Butlerius. Taip nelinksmai juokauju apie krepšininkę iš JAV - Shaniką Butler, mūsų miesto komandoje žaidusią iš prieš dvejus metus. Apsisuko savotiškas „legionierių” ratas …
Pastaruoju metu apie Butlerius, sukusius valstybingumo girnas Sūduvos krašte, parašoma nemažai. Tuo domisi marijampoliečiai Rimvydas Urbonavičius, Arūnas Kapsevičius, ex-marijampolietis Dalius Viliūnas ir kiti. Jau ne tik mūsų mieste kalbama apie tariamas ar realias „kovas” tarp „butlerininkų” ir „antibutlerininkų” (dar „starabūdininkų” ir „pašešupinių”). Šį mėnesį Marijampolės kolegijoje praėjusi respublikinė mokslinė konferencija, skirta Butlerių giminės veiklai, parodė, kad ta „kova” vyksta kultūringoje aplinkoje, polemizuojant remiantis šaltiniais. Nors ir neretai gana priešingais. Lieka čia kūrybinės, ar gal ir mokslinės erdvės pasireikšti ir kitokioms mūsų miesto istorijos „šaknų” tyrinėjimo šalininkų stovykloms. Vienas garbus marijampolietis dar įžvelgia „šešininkų”, „partizanų”, „runininkų” ir kitokias miesto praeitimi besidominčiųjų stovyklas. Taigi, turime vos ne iš keleto filialų „sukaltą” Marijampolės istorijos mokslų akademiją! Na, bet nenutolkime nuo Butlerių reikalų.
Aš nepriskiriu savęs prie tų istorikų, kurie ką nors šioje srityje naujo atrado ar įžvelgė. Man gal tik kyla daugybė klausimų, į kuriuos šiandien nei pats galiu atsakyti, nei kas kiti jau dabar ryžtųsi sudėti taškus ties kai kuriais faktais ar jų interpretacijomis. Tačiau vis tik mėginu konstruoti savitą, t.y. gal ir subjektyvią, miesto kūrimosi istoriją. Blogiau nebus! Iš keleto subjektybių požiūrių galima „nupinti” ir vieną objektyvesnę liniją ar net koncepsiją.
Nepaneigsime Butlerių giminės nuopelnų - jie tikrai padėjo „išnešioti” Marijampolės kūdikį. Tačiau ne savo noru ir iniciatyva jie tai darė - iš Prienų į Sūduvos miškus juos XVIII a. pradžioje atvarė užkariautojai švedai. Pusšimčiu metų anksčiau „užbangavo” rusų kazokai. Tas Stara Būdos, Starapolės ar Staropolės „nekaltas prasidėjimas” galėjo ir nusikelti į vėlesnius laikus. Pripažinkime, kad Butlerius domėtis mūsų miesto apylinkių apgyvendinimu ir tokių naujakurių apmokestinimu paskatino ne pačių grafų iniciatyva, ne LDK didžiojo kunigaikščio politika, bet išorės jėgų postūmis. Daugelis aplinkinių Sūduvos miestų ir miestelių turi senesnes istorijas už Marijampolę.
Parašiau paskutinį sakinį ir pagalvojau, kad … nieko gero nepasakiau. Ir nieko blogo. Tiesiog negalima lyginti dydžių, kurių negalime ir įvardinti. Mes net neturime datos, kurią laikytume pirmąją miesto pirmtako žemių paminėjimo data. Ir tokios datos „nenuleis” nei Vilnius, neprims tokio sprendimo nei Marijampolės savivaldybės taryba. Tai turi susiklostyti natūraliai - kai bendruomenė įpras kažkurią datą laikyti pirmąją, seniausiąją. Turėdami tam tikrus istorijos šaltinius, nurodančius konkrečias datas, mes galime formuoti bendresnę visuomeninę nuomonę, o tuo pačiu ir orientacinę minėtiną datą. Ir tikrai nebus blogiau, jei po naujų atradimų, kiti žmonės ateityje „pasendins” pirmąją miesto žemių paminėjimo datą. Taip jau būta! Mes gi iš Marijampolės miesto istorijos jau išbraukėme 1667 metus.
Į kokias žinomas datas galėtume šiandien atsiremti? Pasirinkimą matau labai nedidelį. Istorikas Rimvydas Urbonavičius įrodė, kad mūsų miesto ribose 1710 m. egzistavo Stara Būdos kaimas. Tais metais net dukart paminimas šis kaimas. Jeigu jau labai norime senesnių datą, tai imkime seniausią Degučių kaimo datą - juk šiandien iš Degučių į Marijampolės centrą nueiti pakanka dešimties minučių. Šis kaimas aprašomas 1677 m. Prienų seniūnijos inventoriuje, sudarytame Konstancijai Butlerienei perleidžiant seniūnijos valdas sūnui Morkui. Pasiremti Staropolės datomis negalime, nes jas pirmąkart ją randame tik 1744 m. dokumentuose; ir nesvarbu, kad 1744 m. perpasakotuose tekstuose, kurie nėra pirminiai šaltiniai, minimi ir kai kurie ketvirtojo dešimtmečio metai. Taigi, kol kas Marijampolės pirmtako seniausią paminėjimo datą galime rinktis tik iš dviejų: 1677 ir 1710 m. Tai gal jau ruoškimės 2017 metais švęsti 340 -ąsias metines? Ar paliksime šią garbę Degučių seniūnijai (mane tenkintų iš toks „savanaudis” sprendimas , nes čia gimiau ir gyvenu - B.M.!)? Iki jubiliejaus teliko tik vieneri metai. Pamąstykime ir apsispręskime. Niekas kitas už mus to nepadarys!
Tvirtinu, kad Marijampolės miesto pradžia yra sietina su Prienų seniūnų Butlerių veikla. Markas Antanas Butleris, būdamas seniūnu, neliko abejingu Stara Būdos kaimu ir ėmėsi iniciatyvos jį „miestinti”, t.y. pavadino Starospole ar Staropole. Neįtikėtina, kad save gerbiantis didikas sugalvojo kurti prasčiokiškai skambančią Starapolę (t.y. Seno lauko); jis norėjo įsiamžinti seniūno, t.y. starostos miestu. Panašiai Butleriai miestelius savo vardais ar pareigomis krikštijo Lenkijoje - prisiminkime Franpolio pavyzdį. Mes nežinome, kuomet taip nutiko, bet, matyt, jau antrajame XIX a. ketvirtyje. Ar bent po Kvietiškio dvaro įkūrimo.
Šįmet rudenį Lenkijoje buvo prisiminta, kad sukako 300 metų nuo paskutinio Prienų seniūno Mykolo Butlerio gimimo. Man ši giminė yra šiek tiek mistinė ir todėl, kad beveik kiekvieno Butlerio biografijoje nenurodoma gimimo vieta. Na, lyg ir būtų „nekalto prasidėjimo” grafų giminė. Šįmet labiau susidomėjau, o kur tas Mykolas Butleris 1715 m. rugsėjo 27 dieną gimė. Maniau - gal, seniūnijos centre Prienuose. Bet tie po maro merdėjo. Turėjo ši giminė ir namus Varšuvoje, turėjo ir nuosavus dvarus. Neseniai lenkų spaudoje buvo plačiau pažvelgta į jubiliato biografiją: cituoti jo ir giminaičių laiškai, dokumentai saugomi Lietuvos Mokslų Akademijoje bei keliose Lenkijos įstaigose. Viename straipsnyje atkreipiau dėmesį į tai, jog Mykolas Butleris 1715 m. „gimęs Marijampolės dvarelyje” (Urodzony we dworze Mariampol). Lenkų žurnalistas negalėjo žinoti, kad tuomet Marijampolės nebuvo (matyt, šį teiginį nurašė iš dokumento, kuomet jau Marijampolė egzistavo), bet, grafų palikuonis tikrai negalėjo išvysti dienos šviesos Stara Būdos kaime, kuriame 1712 m. negyveno nė vienas žmogus (dėl neseniai praūžusio maro). Vadinasi, gali būti kalbama apie Kvietiškio dvarą. Tuomet jo „krikšto” datos reikėtų ieškoti 1715 ar net ankstesniais metais, bet ne dabar „linksniuojamais” 1717 - 1718 metais.
Skaitant lietuviškus leidinius man susidaro įspūdis, kad Butleriai Užnemunėje įsiamžino ar kitų buvo įamžinti tik 2 - 3 „apčiuopiamais” objektais. Paprastai paminima P.Butlerienės gatvė Marijampolėje, bažnyčiai dovanotas Marijos Vaisbūniškės paveikslas, vienas kitas liturginis reikmuo. Deja, taip nėra. Mes tik nepatenkinamai garsiname gerąsias žinias apie Butlerius! Prie dabartinės Marijampolės jau beveik prieina Mikalinės kaimas, nes dvaras buvo pavadintas Mykolo Butlerio vardu. Novopolės dvaras (į rytus nuo Padovinio) atsirado kaip atsvara Staropolės miesteliui; tikėjosi, kad šis dvaras išaugs į naują miestą, esantį tarp Prienų ir Marijampolės; jame išplanavo net tris plačiausius rėžius - gatves. Riogso ir Vaisbūniškių dvaro rūmų griuvėsiai, oficinos rūsiai ir ūkinių pastatų pamatai - šis ūkis Butleriams priklausė net apie 1820 metus.
Nesakau, kad Butlerių darbai jau yra tinkamai įamžinti Marijampolės mieste. Neturime Senapilės, Stara Būdos, Mykolo Butlerio, Rožančkelio, Jurzdikos gatvių. Jų vardais nepavadinsi naujų gatvių. Todėl siūlyčiau surasti vietos Senapilės alėjai (pvz. taip pavadinti taką, jungiantį Poezijos parką su užtvanka). Tokių bevardžių takų, alėjų, skersgatvių, kiemelių miesto centre turime nemažai. Neseniai sutvarkytoje Butlerių laikų kapinių teritorijoje galėtų iškilti paminklas ir šiai giminei pagerbti. Jie pastatė miestą ‚ant kojų” - mes galime pastatyti jiems paminklą.

enjaminas Mašalaitis

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyti komentarą

Tavo komentaras